AHCC AKTIVIRA UROĐENE ĆELIJE IMUNITETA

datum 09.01.2020 13:27

Insu Kang, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Jejl, objavio je u prestižnom naučnom časopisu Journal of Immunology Research opsežno istraživanje o uticaju čuvenog japanskog suplementa na NK i T ćelije, odgovorne za naš imuni odgovor

Insu Kang, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Jejl, objavio je u prestižnom naučnom časopisu Journal of Immunology Research opsežno istraživanje o uticaju čuvenog japanskog suplementa na NK i T ćelije, odgovorne za naš imuni odgovor.

AHCC je standardizovan ekstrakt micelijuma gljive šitake koji sadrži mešavinu hranljivih sastojaka, uključujući oligosaharide, amino-kiseline i minerale. Proizvodi se jedinstvenim postupkom, praćen odvajanjem, sterilizacijom i sušenjem. Najvažniji sastojak AHCC-a čine oligosaharidi, koji sadrže oko 74% njegove suve težine.
Efekti AHCC-a na imune ćelije ljudi i životinja potkrepljeni su studijama in vitro i in vivo, što olakšava njegovu suplementaciju u odbrani domaćina od infekcija i maligniteta modulacijom imunološkog sistema.


Efekti AHCC-a na NK ćelije kod infekcija i maligniteta

NK, ćelije ubice (Natural killer cells), veliki su zrnasti limfociti koji se smatraju prvom linijom odbrane protiv virusnih infekcija i maligniteta. To su ćelije su naoružane receptorima koji primaju signale iz ćelija koje su inficirane ili zaražene tumorom. Oštećena funkcija ili nedostatak NK ćelija povezan je sa povećanim rizikom od infekcija i maligniteta kod ljudi i životinja. Proizvodi od gljiva mogu da menjaju NK ćelije u slučaju zaraženih ili tumorskih ćelija.

Maligniteti

Imuni sistem, koji ima suštinsku ulogu u razvoju i kontroli malignih oboljenja, vremenom može da postane tolerantan na ćelije tumora. Smatralo se da različiti modaliteti, poput citokina i dodataka ishrani, povećavaju imunitet NK ćelija u lečenju karcinoma. Studije su potvrdile kakave posledice AHCC ostavlja na suzbijanje karcinoma, posebno u kombinaciji sa drugim lekovima protiv raka, kao što je hemoterapija. U opsežnoj studiji, bez kontrolnih placebo ispitanika, suplementacija AHCC-om (3 g/dan) pojačala je dejstvo NK ćelija kod pacijenata obolelih od različitih vrsta raka, uključujući prostatu. Takođe, proučena je i uloga AHCC-a u suzbijanju razvoja melanoma i imunoloških mehanizama uključenih u taj proces. U eksperimentu sa mišjevima, AHCC je značajno odložio razvoj tumora.

S obzirom na potencijalne efekte AHCC-a na broj i funkciju NK ćelija, koje igraju suštinsku ulogu u imunološkom nadzoru malignih oboljenja, opravdana su dalja ispitivanja ljudi i životinja na antikancerogene efekte ovog suplementa.

Efekti T ćelija kod infekcija, inflamacija i maligniteta

T ćelije igraju glavnu ulogu u odbrani domaćina od mikroorganizama i maligniteta. Utvrđeno je da ekstrakti gljiva, naročito polisaharidi, utiču na imunološki odgovor na tumor kod T ćelija i ostalih imunih ćelija.

Oligosaharidi su najbrojnija komponenta AHCC-a koja čini oko 74% njegove suve težine. Zaista, efekti AHCC na imunitet T ćelija primećeni su kod ljudi i životinja (videti Tabelu 2). U istraživanju zdravih odraslih osoba, starijih od pedeset godina, dodatak AHCC-a (3 g/dan tokom šezdeset dana) povećao je učestalost perifernih CD4 + i CD8 + T ćelija koje proizvode IFN-g i TNF-a na trideset i šezdeset dana. Takav nalaz primećen je i trideset dana nakon prekida upotrebe AHCC-a. Efekti AHCC-a na T ćelije mogu se posmatrati kroz uticaj na urođene imune ćelije, jer je poznato da oligosaharidi, uključujući a-glukane i b-glukane, stimulišu urođene imune ćelije, poput monocita, makrofaga i dendrita koji mogu da menjaju rad i deobu T ćelije.

Tabela 2: Efekti AHCC-a na T ćelije zdravih i bolesnih

Mogući efekti AHCC-a na imunitet T ćelija mogu imati značaj u razvoju imunoloških odgovora na antigene. U studiji su prikazane NKT ćelije i CD8 + T ćelije sa povećanim brojem zaštitnih antitela kod zdravih ljudi koji su primili vakcinu protiv gripa i suplementaciju AHCC-om.

Uticaj AHCC-a na CD4 + T ćelije nađen je kod miševa koji boluju od hepatoma. U poređenju sa miševima koji su tretirani lekom 5-FU, kod miševa tretiranih lekom 5-FU i AHCC-om u krvi je porastao procenat CD4 + T ćelija i nivoa IL-2, faktora rasta T ćelija, što povećava mogućnost da se antitumorski efekat AHCC-a delimično može tumačiti modulacijom funkcije T ćelija. Imuni sistem, uključujući T ćelije, može postati tolerantan na ćelije tumora. Verovatno najpoznatiji mehanizam jeste blokada rada T ćelija. Imunoterapija je imala veliki uticaj na onkologiju, povećavajući broj preživelih pacijenata sa mikrocelularnim rakom pluća, rakom mokraćne bešike i melanomom. Međutim, efekti koje ekstrakti gljiva ostavljaju na inhibitorne molekule kontrolnih tačaka u T ćelijama uglavnom su nepoznati.
Iako se još uvek mora utvrditi tačan mehanizam delovanja AHCC na T ćelije, ovaj suplement može da poboljša funkciju T ćelija aktiviranjem imunih ćelija, posebno sa oligosaharidima.


Zaključak

AHCC ima široku primenu na imuni sistem, uključujući NK i T ćelije. Promenom broja i funkcija ovih ćelija, kao i uticajem na funkciju monocita, makrofaga i DC-a poboljšava se učinak T ćelija.

Pored toga, čini se da efekti AHCC na NK i T ćelije imaju uticaja na infekcije, upale i tumore.
Ipak, treba napomenuti da se crevni mikrobiom intenzivno istražuje kroz dodatake ishrani i lekovite hrane, uključujući ekstrakte gljiva. Međutim, efekti AHCC-a na crevni mikrobiom nisu poznati. Rezultati takvih studija doveli bi do boljeg razumevanja korisnosti medicinskih gljiva, uključujući AHCC, posebno u okviru nedavno uvedenih imunoterapija.

Tagovi: , ,

Povezano

AHCC i zdrava populacijaAHCC I ZDRAVA POPULACIJA

Ljudski organizam predstavlja nedeljivu funkcionalnu sredinu u kojoj svaki organ, odnosno organiski sistem daju značajan doprinos u održavanju homeostatske harmonije organizma...

Pušenje i imunitetPUŠENJE I IMUNITET

Nikotin je droga od koje se najbrže postaje zavisan, ponekad je dovoljna i samo jedna cigareta! Od pluća do mozga nikotin brže stiže nego kada intravenozno ubrizgavate heroin!

AHCC i zdravljePREPORUKA LEKARA (VIDEO)

Imuni sistem predstavlja kolekciju tkiva, ćelija i molekula čija je primarna uloga u odbrani unutrašnje sredine organizna i održavanju homeostaze. Ove ćelije i tkiva su rasporedjeni svuda u organiznu gde postoji kontakt sa spoljnom sredinom, dakle koža, pluća,...

AHCC I PUŠENJE (PUŠENJE I IMUNITET)AHCC I PUŠENJE (VIDEO)

Nikotin je bezbojna uljasta suspstanca i jedan od sastavnih elemenata duvana i pušači postaju zavisni upravo od ovog sastojka te biljne. To je droga od koje se najbrže postaje zavisan, ponekad je dovoljna i samo jedna cigareta.

AHCC, PREHLADE, GRIP I OSTALE INFEKCIJE (VIDEO)AHCC, PREHLADE, GRIP I OSTALE INFEKCIJE (VIDEO)

BORBA PROTIV INFEKCIJE: uobičajen način ove borbe je ubijanje klica u kući i okolini, kao i u našim telima, najčešće preteranom upotrebom antibakretiskih sapuna, sprejeva...

AHCC ŠTITI JETRU OD TOKSINAAHCC ŠTITI JETRU OD TOKSINA

Poznato je da AHCC pomaže u prevenciji oštećenja jetre kod pacijenata obolelih od raka koji primaju hemioterapiju. Drugi izveštaji sugerišu da AHCC može biti koristan u tretmanu ozbiljnih oboljenja jetre, kao što su akutno otkazivanje jetre i hepatitis...

Design by draganmarkovic.net