AHCC AKTIVIRA UROĐENE ĆELIJE IMUNITETA

datum 09.01.2020 13:27

Insu Kang, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Jejl, objavio je u prestižnom naučnom časopisu Journal of Immunology Research opsežno istraživanje o uticaju čuvenog japanskog suplementa na NK i T ćelije, odgovorne za naš imuni odgovor

Insu Kang, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Jejl, objavio je u prestižnom naučnom časopisu Journal of Immunology Research opsežno istraživanje o uticaju čuvenog japanskog suplementa na NK i T ćelije, odgovorne za naš imuni odgovor.

AHCC je standardizovan ekstrakt micelijuma gljive šitake koji sadrži mešavinu hranljivih sastojaka, uključujući oligosaharide, amino-kiseline i minerale. Proizvodi se jedinstvenim postupkom, praćen odvajanjem, sterilizacijom i sušenjem. Najvažniji sastojak AHCC-a čine oligosaharidi, koji sadrže oko 74% njegove suve težine.
Efekti AHCC-a na imune ćelije ljudi i životinja potkrepljeni su studijama in vitro i in vivo, što olakšava njegovu suplementaciju u odbrani domaćina od infekcija i maligniteta modulacijom imunološkog sistema.


Efekti AHCC-a na NK ćelije kod infekcija i maligniteta

NK, ćelije ubice (Natural killer cells), veliki su zrnasti limfociti koji se smatraju prvom linijom odbrane protiv virusnih infekcija i maligniteta. To su ćelije su naoružane receptorima koji primaju signale iz ćelija koje su inficirane ili zaražene tumorom. Oštećena funkcija ili nedostatak NK ćelija povezan je sa povećanim rizikom od infekcija i maligniteta kod ljudi i životinja. Proizvodi od gljiva mogu da menjaju NK ćelije u slučaju zaraženih ili tumorskih ćelija.

Maligniteti

Imuni sistem, koji ima suštinsku ulogu u razvoju i kontroli malignih oboljenja, vremenom može da postane tolerantan na ćelije tumora. Smatralo se da različiti modaliteti, poput citokina i dodataka ishrani, povećavaju imunitet NK ćelija u lečenju karcinoma. Studije su potvrdile kakave posledice AHCC ostavlja na suzbijanje karcinoma, posebno u kombinaciji sa drugim lekovima protiv raka, kao što je hemoterapija. U opsežnoj studiji, bez kontrolnih placebo ispitanika, suplementacija AHCC-om (3 g/dan) pojačala je dejstvo NK ćelija kod pacijenata obolelih od različitih vrsta raka, uključujući prostatu. Takođe, proučena je i uloga AHCC-a u suzbijanju razvoja melanoma i imunoloških mehanizama uključenih u taj proces. U eksperimentu sa mišjevima, AHCC je značajno odložio razvoj tumora.

S obzirom na potencijalne efekte AHCC-a na broj i funkciju NK ćelija, koje igraju suštinsku ulogu u imunološkom nadzoru malignih oboljenja, opravdana su dalja ispitivanja ljudi i životinja na antikancerogene efekte ovog suplementa.

Efekti T ćelija kod infekcija, inflamacija i maligniteta

T ćelije igraju glavnu ulogu u odbrani domaćina od mikroorganizama i maligniteta. Utvrđeno je da ekstrakti gljiva, naročito polisaharidi, utiču na imunološki odgovor na tumor kod T ćelija i ostalih imunih ćelija.

Oligosaharidi su najbrojnija komponenta AHCC-a koja čini oko 74% njegove suve težine. Zaista, efekti AHCC na imunitet T ćelija primećeni su kod ljudi i životinja (videti Tabelu 2). U istraživanju zdravih odraslih osoba, starijih od pedeset godina, dodatak AHCC-a (3 g/dan tokom šezdeset dana) povećao je učestalost perifernih CD4 + i CD8 + T ćelija koje proizvode IFN-g i TNF-a na trideset i šezdeset dana. Takav nalaz primećen je i trideset dana nakon prekida upotrebe AHCC-a. Efekti AHCC-a na T ćelije mogu se posmatrati kroz uticaj na urođene imune ćelije, jer je poznato da oligosaharidi, uključujući a-glukane i b-glukane, stimulišu urođene imune ćelije, poput monocita, makrofaga i dendrita koji mogu da menjaju rad i deobu T ćelije.

Tabela 2: Efekti AHCC-a na T ćelije zdravih i bolesnih

Mogući efekti AHCC-a na imunitet T ćelija mogu imati značaj u razvoju imunoloških odgovora na antigene. U studiji su prikazane NKT ćelije i CD8 + T ćelije sa povećanim brojem zaštitnih antitela kod zdravih ljudi koji su primili vakcinu protiv gripa i suplementaciju AHCC-om.

Uticaj AHCC-a na CD4 + T ćelije nađen je kod miševa koji boluju od hepatoma. U poređenju sa miševima koji su tretirani lekom 5-FU, kod miševa tretiranih lekom 5-FU i AHCC-om u krvi je porastao procenat CD4 + T ćelija i nivoa IL-2, faktora rasta T ćelija, što povećava mogućnost da se antitumorski efekat AHCC-a delimično može tumačiti modulacijom funkcije T ćelija. Imuni sistem, uključujući T ćelije, može postati tolerantan na ćelije tumora. Verovatno najpoznatiji mehanizam jeste blokada rada T ćelija. Imunoterapija je imala veliki uticaj na onkologiju, povećavajući broj preživelih pacijenata sa mikrocelularnim rakom pluća, rakom mokraćne bešike i melanomom. Međutim, efekti koje ekstrakti gljiva ostavljaju na inhibitorne molekule kontrolnih tačaka u T ćelijama uglavnom su nepoznati.
Iako se još uvek mora utvrditi tačan mehanizam delovanja AHCC na T ćelije, ovaj suplement može da poboljša funkciju T ćelija aktiviranjem imunih ćelija, posebno sa oligosaharidima.


Zaključak

AHCC ima široku primenu na imuni sistem, uključujući NK i T ćelije. Promenom broja i funkcija ovih ćelija, kao i uticajem na funkciju monocita, makrofaga i DC-a poboljšava se učinak T ćelija.

Pored toga, čini se da efekti AHCC na NK i T ćelije imaju uticaja na infekcije, upale i tumore.
Ipak, treba napomenuti da se crevni mikrobiom intenzivno istražuje kroz dodatake ishrani i lekovite hrane, uključujući ekstrakte gljiva. Međutim, efekti AHCC-a na crevni mikrobiom nisu poznati. Rezultati takvih studija doveli bi do boljeg razumevanja korisnosti medicinskih gljiva, uključujući AHCC, posebno u okviru nedavno uvedenih imunoterapija.

Tagovi: , ,

Povezano

Prehlade, grip i ostale infekcije i AHCCAHCC I GRIP

Teško je pomisliti da postoji neko ko nije iskusio na ličnom primeru neku vrstu infekcije, kao na primer, prehladu, grip, kao najčešće ili pak upalu pluća, urinarnu infekciju, gljivičnu infekciju...

AHCC u terapiji HPV virusne infekcijeAHCC U TERAPIJI HPV VIRUSNE INFEKCIJE

Prema saznanjima kojima danas raspolažemo, a koja su rezultat mnogobrojnih ispitivanja, možemo slobodno reći da je maligna bolest, ili karcinom grlića materice, kao i celog donjeg genitalnog trakta žene, infektivne prirode...

Pušenje i imunitetPUŠENJE I IMUNITET

Nikotin je droga od koje se najbrže postaje zavisan, ponekad je dovoljna i samo jedna cigareta! Od pluća do mozga nikotin brže stiže nego kada intravenozno ubrizgavate heroin!

AHCC i zdrava populacijaAHCC I ZDRAVA POPULACIJA

Ljudski organizam predstavlja nedeljivu funkcionalnu sredinu u kojoj svaki organ, odnosno organiski sistem daju značajan doprinos u održavanju homeostatske harmonije organizma...

AHCC I KARCINOM AHCC I KARCINOM

Još od 1990-ih AHCC je korišćen kao komplementarna terapija kod pacijenata sa kancerom, koji je uz redovnu terapiju delovao kao pojačivač imunog odgovora...

AHCC i zdravljePREPORUKA LEKARA (VIDEO)

Imuni sistem predstavlja kolekciju tkiva, ćelija i molekula čija je primarna uloga u odbrani unutrašnje sredine organizna i održavanju homeostaze. Ove ćelije i tkiva su rasporedjeni svuda u organiznu gde postoji kontakt sa spoljnom sredinom, dakle koža, pluća,...

Tagovi

Design by draganmarkovic.net