AHCC ŠTITI JETRU OD TOKSINA

Poznato je da AHCC pomaže u prevenciji oštećenja jetre kod pacijenata obolelih od raka koji primaju hemioterapiju. Drugi izveštaji sugerišu da AHCC može biti koristan u tretmanu ozbiljnih oboljenja jetre, kao što su akutno otkazivanje jetre i hepatitis. Akutno otkazivanje jetre je veoma ozbiljno oboljenje sa visokom stopom smrtnosti. Hepatitis je upalno oboljenje jetre najčešće izazvano virusima koji zahvataju ovaj organ. Tipovi hepatitisa su A, B i C. Prema CDC-ju (Centar for desease control) iz Atlante, u 2008. godini oko 4,4 miliona Amerikanaca živelo je sa hroničnim hepatitisom, mada većina njih nije bila svesna da su inficirani. Približno oko 80.000 novoinficiranih otkrije se svake godine u SAD.

Mnoge studije o delovanju AHCC- a na oboljenja jetre pokazale su obećavajuće rezultate. U jednom eksperimentalnom modelu, jedinke koje su pre tretmana sa karbon tetrahloridom, koji oštećuje ćelije jetre, dobijale AHCC, imale su manje oštećenja jetre nego jedinke u grupi bez AHCC-a. Utvrđeno je da AHCC preventivno deluje na smanjenje enzima glutation S-transferaze, (GST) koji učestvuje u detoksikaciji organizma. Generalno, naučnici se slažu da AHCC sprečava oštećenje jetre koje izazva dejstvo toksina, kao na primer karbon tertrahlorid.
Akutno otkazivanje jetre, koje može tokom dve nedelje od pojave simptoma dovesti do kome i smrti, jeste retko oboljenje, ali sa visokom stopom smrtnosti kod prethodno zdravih ljudi. Naučnici intenzivno proučavaju efekte AHCC-a na to stanje.

U istraživanjima koje je sproveo profesor Masatoši Jamazaki sa Univerziteta u Tokiju, dokazano je da jedinke, koje su pre tretmana hepatotoksičnim supstancama (LPS i galaktozamin) tretirane AHCC-om, nisu imale nijedan smrtni ishod zbog oštećenja jetre, dok je u grupi koja nije primala AHCC pre izlaganja hepatotoksičnim materijama, smrtnost bila čak do 30 %. Zaključak studije je da AHCC štiti jetru od toksičnog oštećenja lekovima.

Naučnici takođe razmatraju koliko je AHCC koristan kod pacijenata sa hepatitisom. Objavljen je slučaj 32-godišnjeg pacijenta sa hroničnim hepatitisom B, koji je dnevno uzimao tri grama AHCC-a i kod koga je posle dva meseca ustanovljeno smanjenje vrednosti hepatitisa B ag u krvi, dok je vrednost antitela na virus hepatitisa B porasla. Na kraju je eliminacija virusa hepatitisa B iz organizma potvrđena.

Osobe sa hepatitisom C takođe pokazuju odgovor na primenu AHCC-a. Hepatitis C je hronična virusna infekcija koja se karakteriše povišenim nivoom jetrinih enzima, visokim titarom virusnih partikula, upala i ožiljavanje jetre. Nelečen hepatitis C vodi u cirozu i karcinom jetre.

Lekari, pre svega u Aziji, više puta publikovali su studije u kojima primena do 6 g AHCC-a dnevno kod pacijenata sa hepatitisom C dovodi do smanjenja jetrinih enzima, inflamacije i poboljšanja svih jetrinih funkcija. Ostali radovi ukazuju da su mnogobrojni pacijenti uspeli da smanje virusne partikule u krvi pošto su uzimali AHCC u periodu od šest meseci, dok su neki od njih čak normalizovali količine virusa u krvi nakon sedam do dvanaest meseci korišćenja AHCC-a.

Potrebne su dodatne kontrolne studije koje bi potvrdile ove nalaze.

Povezano

AHCC i zdrava populacijaAHCC I ZDRAVA POPULACIJA

Ljudski organizam predstavlja nedeljivu funkcionalnu sredinu u kojoj svaki organ, odnosno organiski sistem daju značajan doprinos u održavanju homeostatske harmonije organizma...

Pušenje i imunitetPUŠENJE I IMUNITET

Nikotin je droga od koje se najbrže postaje zavisan, ponekad je dovoljna i samo jedna cigareta! Od pluća do mozga nikotin brže stiže nego kada intravenozno ubrizgavate heroin!

AHCC i zdravljePREPORUKA LEKARA (VIDEO)

Imuni sistem predstavlja kolekciju tkiva, ćelija i molekula čija je primarna uloga u odbrani unutrašnje sredine organizna i održavanju homeostaze. Ove ćelije i tkiva su rasporedjeni svuda u organiznu gde postoji kontakt sa spoljnom sredinom, dakle koža, pluća,...

AHCC I PUŠENJE (PUŠENJE I IMUNITET)AHCC I PUŠENJE (VIDEO)

Nikotin je bezbojna uljasta suspstanca i jedan od sastavnih elemenata duvana i pušači postaju zavisni upravo od ovog sastojka te biljne. To je droga od koje se najbrže postaje zavisan, ponekad je dovoljna i samo jedna cigareta.

AHCC, PREHLADE, GRIP I OSTALE INFEKCIJE (VIDEO)AHCC, PREHLADE, GRIP I OSTALE INFEKCIJE (VIDEO)

BORBA PROTIV INFEKCIJE: uobičajen način ove borbe je ubijanje klica u kući i okolini, kao i u našim telima, najčešće preteranom upotrebom antibakretiskih sapuna, sprejeva...

Prehlade, grip i ostale infekcije i AHCCAHCC I GRIP

Teško je pomisliti da postoji neko ko nije iskusio na ličnom primeru neku vrstu infekcije, kao na primer, prehladu, grip, kao najčešće ili pak upalu pluća, urinarnu infekciju, gljivičnu infekciju...

Design by draganmarkovic.net