AHCC OLAKŠAVA UPALNE BOLESTI CREVA

Antiupalni i imunomodulatorni efekti vrhunskog dijetetskog suplementa kod Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa


AHCC je sačinjen od 74 % oligosaharida, pa je njegovo prebiotsko dejstvo dokazano kod upalnih bolesti creva kroz normalizaciju crevne flore poboljšanjem morfoloških
i biohemijskih parametara ovih bolesti

Upalne bolesti creva (IBD) kao ulcerozni kolitis i Kronova bolest najčešće su manifestacije upalnih procesa na crevima. Poreklo IBD je nepoznato, ali postoji veza sa genetskim i autoimunim poremećanima, ali i faktorima crevne flore i faktorima sredine. Globalno je više od četiri miliona ljudi zahvaćeno ovim bolestima, sa najvećom incidencom u Severnoj Americi i Evropi, ali i sa sve češćom i rastućom pojavom ovih oboljenja u ostalim zemljama.
Kronova bolest može se pojaviti na bilo kom delu sistema organa za varenje - od usne duplje do rektuma, sa najčešćom lokalizacijom na završnom delu tankog creva ili terminalnom ileumu. Zahvata celu debljinu zida creva sa segmentima zdravog tkiva između lezija bolesti. Ulcerozni kolitis je pak češći u predelu debelog creva sa difuznim lezijama, koje se najčešće ograničavaju na povrišinu sluzokože creva.
Pacijenti najčešće osećaju stomačni bol, imaju prolivaste stolice sa primesama krvi i sluzi ili masnu stolicu, gube telesne masu, iscrpljeni su, ali osećaju i promene koje se javljaju van sistema organa za varenje (na koži, zglobovima, očima). Tipično za oba oboljenja su faze aktivacije i remisije bolesti koje mogu trajati različito dugo.
Iako je uzrok upalnih bolesti creva (IBD) i dalje nedovoljno poznat, jasno je da je genetska predispozicija uz delovanje faktora sredine, a uz poremećaj normalne crevne flore, ključni faktor nastanka bolesti. To dovodi do poremećaja na nivou slozokože creva koji vode neadekvatnom imunom odgovoru organizma koji na kraju oštećuje creva. Jedan od mogućih uzroka je gubitak tolerancije organizma, odnosno njegovog imunog sistema na crevne mikrobe, što rezultuje neodgovarajućim imunim odgovorom protiv normalnih crevnih bakterija i njihovih antigena. Ovako važna uloga mikroba, koji inače žive u crevima, otvara put za širok spektar terapeutskih mogućnosti u tretmanu upalnih bolesti creva kroz normalizaciju mikrobnog disbalansa i imunoloških poremećaja terapijom prebioticima, probioticima i simbioticima, kao novim mogućnostima terapije upalnih bolesti creva.
AHCC kao prebiotik
Prebiotici predstavljaju jednu od strategija za unapređenje i pravilan odnos crevne flore. Prebiotici predstavljaju nesvarljivu hranu korisnu za organizam domaćina koja selektivno stimuliše rast i/ili aktivnost jednog ili više bakterija u debelom crevu. U pitanju su najčešće oligosaharidi koji se ne vare u tankom crevu i u celini nepromenjeni dospevaju do debelog creva, gde se razlažu i od njih nastaju kratki lanci masnih kiselina veoma važnih za normalan rast sluzokože creva i njeno obnavljanje. Kombinovano davanje prebiotika sa probioticima (bakterijama) daje sinergijski efekat, te se ti preparati često zovu sinbiotici.
Antiuplani efekat
AHCC kao prebiotsko sredstvo, u kombinaciji sa probioticima, poslednjih godina testiran je u stanjima upalnih bolesti creva. AHCC je sačinjen od 74 % oligosaharida, pa je njegovo prebiotsko dejstvo dokazano kod upalnih bolesti creva (IBD) kroz normalizaciju crevne flore, poboljšanjem morfoloških i biohemijskih parametara upalnih bolesti creva. Dalja istraživanja jasno ukazuju na doprinos AHCC-a u promeni imunog odgovora na nivou crevne sluzokože kroz sekreciju citokina i drugih upalnih medijatora bolesti.
S obzirom na poreklo upalnih bolesti creva, koje uključuje upalu i neadekvatan imuni odgovor organizma uz poremećaj crevne flore, AHCC sa svojim poznatim antiupalnim i imunomodulatornim efektima, a u kombinaciji sa probioticima, svakako ima mesto u savremenoj terapiji upalnih crevnih bolesti (IBD).

Tajne japanske dugovečnosti
Mnogi se pitaju u čemu je tajna japanske dugovečnosti. Odgovora, kao i razlogâ je, naravno, nekoliko. Često se pominje hrana koju Japanci jedu. To je pre svega riba a ne crveno meso, zatim namirnice od soje, umesto mlečnih proizvoda i pirinčano brašno pre pšeničnog. Rešenje je i u malim količinama - japanske porcije duplo su manje od evropskih. Pominje se i specijalan japanski čaj, kao i njihovi vrhunski suplementi kakav je AHCC.

Povezano

AHCC i zdrava populacijaAHCC I ZDRAVA POPULACIJA

Ljudski organizam predstavlja nedeljivu funkcionalnu sredinu u kojoj svaki organ, odnosno organiski sistem daju značajan doprinos u održavanju homeostatske harmonije organizma...

Pušenje i imunitetPUŠENJE I IMUNITET

Nikotin je droga od koje se najbrže postaje zavisan, ponekad je dovoljna i samo jedna cigareta! Od pluća do mozga nikotin brže stiže nego kada intravenozno ubrizgavate heroin!

AHCC i zdravljePREPORUKA LEKARA (VIDEO)

Imuni sistem predstavlja kolekciju tkiva, ćelija i molekula čija je primarna uloga u odbrani unutrašnje sredine organizna i održavanju homeostaze. Ove ćelije i tkiva su rasporedjeni svuda u organiznu gde postoji kontakt sa spoljnom sredinom, dakle koža, pluća,...

AHCC I PUŠENJE (PUŠENJE I IMUNITET)AHCC I PUŠENJE (VIDEO)

Nikotin je bezbojna uljasta suspstanca i jedan od sastavnih elemenata duvana i pušači postaju zavisni upravo od ovog sastojka te biljne. To je droga od koje se najbrže postaje zavisan, ponekad je dovoljna i samo jedna cigareta.

AHCC, PREHLADE, GRIP I OSTALE INFEKCIJE (VIDEO)AHCC, PREHLADE, GRIP I OSTALE INFEKCIJE (VIDEO)

BORBA PROTIV INFEKCIJE: uobičajen način ove borbe je ubijanje klica u kući i okolini, kao i u našim telima, najčešće preteranom upotrebom antibakretiskih sapuna, sprejeva...

AHCC ŠTITI JETRU OD TOKSINAAHCC ŠTITI JETRU OD TOKSINA

Poznato je da AHCC pomaže u prevenciji oštećenja jetre kod pacijenata obolelih od raka koji primaju hemioterapiju. Drugi izveštaji sugerišu da AHCC može biti koristan u tretmanu ozbiljnih oboljenja jetre, kao što su akutno otkazivanje jetre i hepatitis...

Design by draganmarkovic.net