AHCC IDEALAN I PRE I POSLE OPERACIJA

Posle svake hirurške intervencije postoji rizik da imunitet oslabi i da organizam postane prijemčljiv na infekcije. Sama infekcija nastala postoperativno može delimično, a nekad i u potpunosti, da kompromituje hirurški rad i tako ugrozi pacijenta. Kako bi se izbegle komplikacije ili da bi se rizik sveo na minimum, neophodno je da lekar ustanovi da li pacijent ima hronične infekcije (HIV, hepatitis B ili C, tuberkulozu…) ili neko od hroničnih oboljenja (dijabetes, sistemske bolesti vezivnog tkiva, kardiološka, vaskularna, metabolička oboljenja), odnosno bilo koje stanje koje može negativno uticati na imunitet. Kada se precizno postavi dijagnoza i proceni stanje pacijenta, lekar preoperativno bira terapiju koja će omogućiti kontrolu hroničnog oboljenja, odnosno najmanji štetan uticaj na imuni sistem. Takođe, nakon i najmanje operacije, dakle postoperativno, pacijeti dobijaju antimikrobne lekove i antibiotike da bi se sprečila pojava infekcija.

Ono što pacijeti mogu sami da učine za svoj imuni sistem jeste da mu omoguće da može pravilno da funkcioniše. Dovoljna su svakodnevna fizička aktivnost, odmereni i kvalitetni obroci, kvalitetan san, lečenje hroničnih i pravovremeno lečenje akutnih infekcija. Sa druge stane trebalo bi izbegavati psihofizičko iscrpljivanje, prekomernu upotrebu alkohola, psihoaktivnih supstanci, pušenje, stresove.

Znaci i simptomi neadekvatne funkcije imunog sistema najčešće su perzistentne, ponovne virusne ili bakterijske infekcije, teške infekcije mikroorganizmima koji nisu patogeni za druge osobe, slab ili nikakav odgovor na antimikrobnu terapiju, reakcija infekcijom na vakcinaciju, pojava retkih formi maligniteta… Poseban problem danas predstavljaju bolničke infekcije, često uzrokovane retkim sojevima bakterija koje su genetski modifikovane i kao takve veoma otporne na većinu korišćenih antibiotika. Ovakvi sojevi bakterija retko mogu da se nađu izvan bolničkih uslova.

Kod hospitalizovanih pacijenata, a posebno u toku i nakon hirurškog lečenja, imuni sistem ne funkcioniše optimalno i oni postaju veoma izloženi i prijemčivi na virusne i bakterijske infekcije. Svaka, pa i najmanja operacija ili hospitalizacija kod pacijenata dovodi do povišenog rizika od infekcije. Stepen i vrsta infekcije tada značajno utiču na tok lečenja i mogu veoma ili čak potpuno kompromitovati hirurški rad. Nije redak slučaj da kod starijih pacijenata oslabljenog imuniteta, nakon uspešne operacije, četvrtog ili petog postoperativnog dana dođe do komplikacija usled teških, posebno bolničkih infekcija koje ne reaguju na standardnu antibiotsku terapiju, pa dolazi do opšte infekcije, sepse i na kraju do smrti pacijenta.

Iz svih ovih razloga priprema pacijenata za operaciju mora biti priprema našeg organizma za moguću izloženost bakterijama i virusima i sve što doprinosi preoperativnom i postoperativnom jačanju imuniteta, van svake sumnje je korisno.

AHCC je preparat pripremljen posebnim i zaštićenim tehnološkim procesom ekstrakcije grupe jedinjenja iz japanske gljive šitake koji već decenijama unazad pokazuje imunomodulatorna dejstva. Primena preparata AHCC u uslovima in vitro i in vivo pojačava opšti i specifični imuni odgovor organizma preko povećanja broja ćelija ubica (NK, natural killer cells), povećanje broja dendritskih ćelija (imunoprezentera), povećanja broja i aktivnosti T limfocita. Poznata su odavno antiupalna ali i antioksidantna svojstva AHCC-a. Uticaj AHCC-a na porast broja makrofaga, prve linije odbrane od infekcija u tkivima već je dokazana brojnim studijama.

U našoj zemlji u toku je priprema velike kliničke studije sa preparatom AHCC koja će biti sprovedena kod žena nakon ginekoloških operacija. Studijom je predviđena upotreba ovog preparata u ranom postoperativnom toku. Preliminarni rezultati drugih studija, već sprovedenih u svetu, obećavaju. AHCC je suplement koji je sa svojim svojstvima idealan, kako za preoperativnu pripremu pacijenata za manje ili veće operativne zahvate, tako i za postoperativnu suplementaciju. Na ovaj način svakako se poboljšavaju rezultati hirurškog lečenja.

MOĆNA HIRURGIJA
Razvoj hirurgije od kraja 19. veka do danas doprineo je da hirurški pristup u određenim granama medicine postane dominantan. Gotovo da nema grane medicine gde se patologija i bolesti bar delom ne rešavaju hiruškim putem, kako u dijagnostici, tako i lečenju. Nagli rast hirurgije i uspešnosti njenog lečenja nakon stidljivih početaka, vidljiv je tek nakon II svetskog rata, sa početkom ere moćnih antibiotika
koji su doprineli poboljšanju rezultata lečenja pacijenata.

Preparat AHCC možete naručiti OVDE.

ahcc

Povezano

AHCC: Ekstrakt pečuraka koji može ojačati imuni sistem AHCC: Ekstrakt pečuraka koji može ojačati imuni sistem

Aktivno jedinjenje povezano sa heksozom (AHCC) je ekstrakt proizveden u Japanu od šitake pečuraka, prema istraživanjima može ojačati imuni sistem.

Dobro došli u naše renovirane Biljne centre u srcu Beograda! Donosimo vam još bolju ponuduDobro došli u naše renovirane Biljne centre u srcu Beograda! Donosimo vam još bolju ponudu

Posetite naše Biljne centre u srcu grada i pronađite nešto za sebe i svoju porodicu iz naše bogate ponude preparata na bazi bilja. Specijalno za vas donosimo originalne suplemente iz celog sveta.

Uprkos teškoj bolesti Ljiljana Krstić i dalje je vitalna i puna energije i snage UZ AHCC PRITISAK I ŠEĆER SE NORMALIZOVALI

Uprkos teškoj bolesti Ljiljana Krstić i dalje je vitalna i puna energije i snage 

 

 Sanja Nikolić iz Beograda, posle preležanog težeg oblika kovida, potpuno se vratila u formuAHCC JE KAO KEROZIN KOJI TI DAJE ZAMAH KRILA

 Sanja Nikolić iz Beograda, posle preležanog težeg oblika kovida, potpuno se vratila u formu

 

Ana Rakić iz Sremske MitroviceUPRKOS JAKIM CITOSTATICIMA, BEZ NUSPOJAVA UZ AHCC

Ana Rakić iz Sremske Mitrovice, posle dvanaest godina od operacije raka grlića materice, ponovo se suočila sa teškom dijagnozom – metastazama na jajniku, jajovodu i materici

 

Željka Kokir I PORED HEMOTERAPIJA, KOSA MI NIJE OPALA, KRVNA SLIKA ODLIČNA

Da nema rez na stomaku od kuka do kuka, Željka Kokir priznaje da bi već zaboravila da je bolovala od raka pankreasa

 

Design by draganmarkovic.net